Nozares ziņas

Fiziskās grafīta loksnes raksturojums

2018-06-13
Elementāla oglekļa ķīmiskās īpašības istabas temperatūrā ir samērā stabilas, nešķīst ūdenī, atšķaidītas skābes, atšķaidītas sārmas un organiskie šķīdinātāji; tā reaģē ar skābekli dažādās augstās temperatūrās un sadedzina, lai iegūtu oglekļa dioksīdu vai oglekļa monoksīdu; halogēnos vienīgi fluors var reaģēt ar elementāru oglekli; Augstas temperatūras apstākļos ogleklis var reaģēt ar daudziem metāliem, lai veidotu metālu karbīdus. Ogleklis ir reduktīvs, un metālus var smelēt augstās temperatūrās.

Elastīga grafīta loksne ir oglekļa elementāro kristāliskais minerāls, kura kristāla režģis ir sešstūrainu slāņveida struktūra. Attālums starp katru acs slāni ir 340 pm, un oglekļa atomu atstatums tajā pašā acs slānī ir 142 pm. Tā ir sešstūra kristāla sistēma ar pilnīgu slāņu šķelšanos. Šķelšanas virsma galvenokārt sastāv no molekulārajām saitēm, un tās molekulārais piesaiste ir vāja, tāpēc tā dabiskā peldspēja ir ļoti laba.

Flexible Graphite Sheet un dimants, oglekļa 60, oglekļa nanocaurules uc ir visi vienīgie oglekļa elementi, un tie ir allotropes.