Nozares ziņas

Ko jūs zināt par zīmolu nozares definīciju?

2018-07-31
Blīvēšana ir sastāvdaļa vai pasākums, kas novērš šķidruma vai cieto daļiņu noplūdi no blakus esošām savienojumu virsmām un novērš svešķermeņu (piemēram, putekļu un mitruma) nokļūšanu iekārtas iekšpusē.

Nozare parasti attiecas uz saimnieciskās darbības veidiem, kas klasificēti pēc līdzīgu produktu ražošanas vai ar tādu pašu procesu vai līdzīgiem darba piedāvājumiem, piemēram, ēdināšanas nozarē, apģērbu ražošanas nozarē un mašīnbūves nozarē.

Blīvēšanas nozare ir paredzēta, lai novērstu šķidruma vai cieto daļiņu noplūdi no blakus esošām savienojumu virsmām un novērstu ārēju piemaisījumu (piemēram, putekļu un mitruma) iekļūšanu iekārtas iekšpusē vai šķidruma vai cieto daļiņu noplūdi no blakus esošām savienojumu virsmām un lai novērstu noplūdi. Tāda pati ekonomiskās aktivitātes pasākumu kategorija, ka iekšējie piemaisījumi (piemēram, putekļi un mitrums) iekļuvuši mašīnu un iekārtu iekšpusē, ko sauc par blīvēšanas nozari.